Programma dinsdag 26 september 2023

Hieronder vind je het volledige programma van dinsdag 26 september. Alle sessies op deze dag zijn online via MS Teams.
Je kunt je inschrijven via het formulier in de navigatiebalk. 

Dagopening

09:30 – 10:45

Veiligheid en ik in de keten

Talkshow

Ons werk stopt niet bij onszelf: we werken in een keten. Waar en wanneer komt veiligheid aan bod, wat is de rol van veiligheid in de gehele keten en hoe raakt dat jou en jouw werk? Tijdens deze interactieve en interessante talkshow staat het thema veiligheid in de keten centraal. Diverse RWS-ers gaan hierover met elkaar in gesprek maar horen natuurlijk ook graag jouw input. Geef jij (on)veiligheid door aan de volgende schakel of neem jij juist het initiatief? Tijdens deze sessie horen we ook graag wat jij te vertellen hebt! Ben jij er bij?

Deze sessie wordt verzorgd door: Nathan de Groot

Ronde 1

11:00 – 12:15

Workshop

De theorie: Vanuit het assetmanageentsysteem geef je aan welke functionele eisen aan de objecten in een systeem gesteld worden. Voor ieder object zijn dit de functionele eisen, inclusief RAMS-(aspect)eisen (betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid). Voor de objecten bepaal je expliciet
• wat niet (wat zijn de restrisico’s?)?
• welke beheersmaatregelen vooraf bepaald om eventueel falen te voorkomen c.q. te verzachten?
• wat brengt het op?
• En wat mag het kosten?

Alleen hoe vertaal je bovenstaande theorie in je dagelijkse werk? Tegen welke dilemma’s loop je aan als beheerder en gebruiker van areaal dat de komende jaren een grote vervanging- en renovatieopgave zal ondergaan? Waarbij er ook nog vanuit niet altijd passende budgetten vooraf keuzes gemaakt moeten worden. Wat heb je nodig om binnen deze context je werkzaamheden uit te voeren?

Wil je hierover het gesprek aangaan? Meld je dan aan voor deze workshop.

Deze sessie wordt verzorgd door: Peter Tol

Demo

Om veiligheid goed tussen je oren te krijgen is het noodzakelijk dagelijks met veiligheid bezig te zijn. Door middel van een applicatie op je telefoon is jouw dagelijkse portie veiligheid binnen handbereik. Leer hier meer over tijdens deze Demo.

Deze sessie wordt verzorgd door: Jelmer Bruggeman en Rick Groeneveld.

Workshop

Bianca Janssen is begin dit jaar begonnen als Veiligheidsbeambte voor Wegtunnels. Wat is haar verhaal? Wat doet ze als Veiligheidsbeambte, wat doet ze anders dan haar voorganger en hoe maakt ze daar haar afwegingen in? Stap tijdens deze workshop met haar mee in de rol van Veiligheidsbeambte. Kijk mee naar de veiligheid in Wegtunnels. Hoe vertaal je dat vervolgens naar je eigen rol? Wat kan je vanuit je eigen rol doen om de veiligheid van jezelf, je collega’s en onze infra (zoals tunnels) te borgen en versterken? Na Bianca’s verhaal en filmpjes met praktijkvoorbeelden volgt een digitale/workshop.

Deze sessie wordt verzorgd door: Bianca Janssen.

Workshop

Je ziet een onveilige situatie op je werk. Wat doe je dan? Hoe kaart je als medewerker onveiligheid aan? Hoe voer je het gesprek?
Citaat Frank Schrover HID CD: “Als we iets in onze omgeving zien wat we niet ok vinden, dan moeten we er wat van zeggen. Spreek collega’s aan, signaleer situaties. We doen wat met de signalen. Je direct leidinggevende, vertrouwenspersonen en ook ikzelf kan en wil voor jou in mogelijk voorkomende situaties een luisterend oor zijn. Want ieders werkomgeving moet veilig en vertrouwd zijn om een veilige cultuur binnen Rijkswaterstaat te scheppen. Grensoverschrijdend gedrag – niet in mijn Rijkswaterstaat!”

Deze sessie wordt verzorgd door: Yvonne Janssen.

Workshop

Waar zouden we zijn als werknemers niet worden beschermd? Met ander woorden, risico’s pakken we aan zonder kaders. En wat zijn risico’s dan en wat zijn kaders. Aan de hand van twee / drie Rijkswaterstaatpraktijkvoorbeelden neem ik de deelnemers mee in de wereld van de arbeidshygiënist en de arbeidshygiënische strategie.

Deze sessie wordt verzorgd door: Sander Wander.

Workshop

In een interactieve setting zal ingegaan worden op vragen als: Wat zijn ingrijpende (potentieel traumatische) gebeurtenissen? Welke impact kan het meemaken van een potentieel traumatische gebeurtenis (zoals agressie) hebben op jou als medewerker? Wat kan nazorg voor jou betekenen in de periode erna?

Deze sessie wordt verzorgd door: Anita de Vries.

Interactieve presentatie

Via een interactieve presentatie nemen wij je mee in de interessante wereld van privacy, cybersecurity en fysieke beveiliging. Natuurlijk inclusief praktische tips over hoe je dit vervolgens toepast in je werk.

Deze sessie wordt verzorgd door: Karin Smit en Ewout de Heijer.

Interactieve presentatie

Naast de slogan ‘iedereen elke dag veilig thuis’, hebben we als RWS ook de slogan ‘Het werk dat we doen, doen we duurzaam’. Duurzaamheid is, net als veiligheid en bereikbaarheid, een randvoorwaarde voor het werk dat we doen. Maar hoe raken deze twee elkaar? En wat betekent duurzaamheid voor jouw werk?

Deze sessie wordt verzorgd door: Briet Brunnekreef

Workshop

In deze workshop krijg je inzichten en handvatten over complexiteit en de link naar veiligheid. En ook wat dat betekent voor jou als individu en de rol die je kunt pakken in veiligheid. Verder staan we stil bij de aannames die we hebben en hoe die je altijd bij je draagt in alles wat je doet.

Deze sessie wordt verzorgd door: David van Valkenburg.

Workshop

In de Workshop Just Culture in de zorg geven we een inkijkje hoe aan veiligheidscultuur wordt gewerkt in de zorgsector. In de zorg wordt gestreefd naar een ‘restauratieve just culture’, gericht op herstel en leren na incidenten. Toch is er ook tuchtrecht, en komen er soms claims. Hoe gaat dit samen? Staat tuchtrecht het leren van incidenten en het verbeteren van je processen in de weg of kan het prima naast elkaar bestaan? Wat leren we van de zorg voor het groeien in de veiligheidscultuur als RWS? Als je geïnteresseerd bent in veiligheidscultuur en wilt leren van andere sectoren dan is dit echt een workshop voor jou!”

Deze sessie wordt verzorgd door: Nico Kaptein.

Workshop

Deze sessie vindt plaats van 11:15 – 12:30 uur

Heb jij weleens meegemaakt dat je een meeting uitliep of afsloot en dacht “ik had dit willen zeggen
of dat willen vragen en zus willen doen “en het niet hebt gedaan? En dat je vervolgens recht praat
waarom? “Het verkeerde moment” ”Ze zullen me vast dom vinden” “Het voegde niets toe” etc.
Voor velen, zo niet iedereen, een bekende situatie. Dit ontstaat in een psychologisch ONveilige
werkklimaat.
Als de psychologische veiligheid er wél is in een team dan voelt iedereen zich thuis, worden
meningen en fouten gedeeld, levert iedereen vanaf dag 1 een bijdrage aan het grotere geheel, wordt
de status quo en elkaar uitgedaagd en voelt iedereen zich verantwoordelijk voor het positieve
klimaat.
Voordat er misverstanden ontstaan: psychologische veiligheid betekent niet lief zijn voor elkaar of
comfortabel achteroverleunen. Psychologische veiligheid is een belangrijk middel om samen met je
team beter te presteren. En een noodzakelijke randvoorwaarde om een inclusief klimaat tot een
succes te maken.

Deze sessie wordt verzorgd door: Joriene Beks

Ronde 2

13:00 – 14:15

Presentatie

Waar moet je aan denken bij het (her)ontwerpen van object om sociaal veilig gebruik te stimuleren dan wel sociaal onveilige gevoelens te voorkomen. 1 algemene toelichting en 1 toegepast op de 2e Heinenoordtunnel.

Deze sessie wordt verzorgd door: Elsbeth Faasse-’t Hart.

Workshop

“Handsfree bellen, een collega die tijdens een teamsoverleg al rijdend achter het stuur zit of gebeld worden door een collega die op dat moment al rijdend achter het stuur zit. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat vind je wel of niet kunnen? Hoe zouden we dat bij RWS moeten doen? Praat met ons mee over MONO-rijden en de dilemma’s die dat soms oplevert en kijk wat jij hierin kan doen om jezelf en de ander veilig thuis te laten komen.

We nemen je daarnaast mee in het MONO-zakelijk programma dat we als IenW uitvoeren, in wet- en regelgeving rond telefoongebruik in het verkeer en in de visie van RWS op bewust onderweg.”

Deze sessie wordt verzorgd door: Marjolein Bijkerk, Bastiaan van Rees en Wout Bremer.

RWS in beweging

Kom tussen de workshops en webinars door even in beweging. Een stukje aandacht voor jouw vitaliteit. Bewegen is goed voor lichaam en geest en brengt afwisseling naast het zitten voor de computer. De les duurt ongeveer 45 minuten met een mix van spierversterkende-, mobility-, stretch- en yoga-oefeningen. Lekker alles door laten stromen zodat je weer fit aan de middag begint. Iedereen kan meedoen! De les wordt gegeven door Willy Tiepel van JJFit, een gedreven fitnessprofessional en Mental coach. Zij heeft anderhalf jaar online Zoom Fit trainingen verzorgd voor RWS in beweging. Wellicht ken je haar daarvan 🙂
Meld je aan en laat je inspireren door haar positiviteit en energie!

Deze sessie wordt verzorgd door: Willy Tiepel.

Workshop

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) verricht regelmatig onderzoeken waar ook Rijkswaterstaat bij betrokken is. Onderzoeken gericht op nautische veiligheid, verkeersveiligheid of milieu. Deze onderzoeken hebben soms grote politieke en bestuurlijke impact, maar leiden ook tot maatregelen binnen RWS. Hoe verloopt zo’n onderzoek in de praktijk? Wat gebeurt er als je zelf betrokken wordt in een onderzoek? En hoe gaat Rijkswaterstaat om met de aanbevelingen? Hoe integreren we de OVV-aanbevelingen in het veiligheidsbeleid van Rijkswaterstaat? Deze workshop neemt je mee in alle aspecten van OVV-onderzoeken: achtergrond, proces, do’s en don’ts, inhoud en follow-up.
RWS voert ook eigen incidentonderzoeken uit, soms naar dezelfde incidenten als de OVV. Ook die hebben invloed op het veiligheidsbeleid van RWS. Wil je daar meer van weten? Volg dan de workshop Leren van incidenten: rode draden uit de incidentonderzoeken vanuit WVL veiligheidsmanagement!

Deze sessie wordt verzorgd door: Roland Bron.

Workshop

Het op orde krijgen van de Integraal Veiligheidsdossiers is een grote en belangrijke opgave voor RWS. Maar wat vraagt deze opgave van jou en je collega’s? Wij nemen je mee in de ontwikkelingen en uitdagingen en gaan met je in gesprek over wat je kan verwachten ten aanzien van jouw werkzaamheden!

Deze sessie wordt verzorgd door: Wim Koops, Gijsjaap Pruis en Youri Koster.

Interactieve presentatie

Binnen veel “high risk” organisaties worden veiligheidsrisico’s gemanaged door inzicht te hebben en te sturen op de belangrijkste veiligheidsbarrières in de bedrijfsprocessen. Bij barrière management staan de personen centraal die een taak hebben in het laten functioneren van de veiligheidsbarrières (de IK in veiligheid). Deze sessie gaat in op wat barrière management is, hoe wordt het toegepast en of het van meerwaarde kan zijn voor Rijkswaterstaat.

Deze sessie wordt verzorgd door: Nick van de Perre.

Digitale pubquiz

De pubquiz is een digitale spelshow, waarin je met je collega’s de kennisstrijd aangaat. Je kunt tegenwoordig niet om privacy en informatiebeveiliging heen: zowel privé als tijdens je werkzaamheden krijg je ermee te maken. Wat levert het je op om bewust te zijn van privacy en informatiebeveiliging? Ben jij hackers te slim af? Natuurlijk leer je ook je collega’s beter kennen.

Deze sessie wordt verzorgd door: Maria Simidźioski, Jean-Paul Westhof 

Signaleren asbest en passende maatregelen nemen (praktijkvoorbeelden)
Nieuwe wet- en regelgeving asbest (stelselwijziging). Wat weet ik hiervan?

Deze sessie wordt verzorgd door: Mehmet Sel

Ronde 3

14:30 – 15:45

Workshop

“Handsfree bellen, een collega die tijdens een teamsoverleg al rijdend achter het stuur zit of gebeld worden door een collega die op dat moment al rijdend achter het stuur zit. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat vind je wel of niet kunnen? Hoe zouden we dat bij RWS moeten doen? Praat met ons mee over MONO-rijden en de dilemma’s die dat soms oplevert en kijk wat jij hierin kan doen om jezelf en de ander veilig thuis te laten komen.

We nemen je daarnaast mee in het MONO-zakelijk programma dat we als IenW uitvoeren, in wet- en regelgeving rond telefoongebruik in het verkeer en in de visie van RWS op bewust onderweg.”

Deze sessie wordt verzorgd door: Marjolein Bijkerk, Bastiaan van Rees en Wout Bremer.

Workshop

Is het mogelijk om mijn eigen gedrag op veiligheid (safety) te veranderen? En heb ik invloed op het veiligheidsgedrag van de ander?
Wij nemen je mee in onze wereld van de veiligheidskundige en arbeidshygiëne en laten je zien dat veilig(er) werken eenvoudig kan. Dat doen we door je handvaten te geven die je in je dagelijks werk toe kan passen.

Deze sessie wordt verzorgd door: Eldert de Vries en Erik de Paauw.

Interactieve presentatie

Binnen de veiligheidscultuurladder (SCL 2.0) is het thema “kennis en vaardigheden” een belangrijke pijler voor het goed kunnen vormgeven van het veiligheidscultuurniveau dat we willen behalen binnen RWS.

We hebben hier als RWS de afgelopen periode een aantal mooie stappen gezet maar zeker ook nog een (implementatie) traject te gaan! Wat en hoe? dat hoor en beleef je in deze interactieve presentatie. Daarbij zijn we natuurlijk altijd op zoek naar verbetering.

PS:Hoe zit het met jouw basiskennis?
Ben je al in het bezit van je GPI en je VIR certificaten?
Zo ja: Helemaal top!
Zo nee: Kijk of het je lukt deze voor het Safety Event te volgen (reken op 1 ½ tot 2 uur doorlooptijd).

Deze sessie wordt verzorgd door: Arno Dobbelaar. 

Workshop

De lead auditor van NCI, de partij die RWS gaat certificeren, neemt jullie mee in de wereld van de certificeringsaudit. Wat houdt de audit in? Hoe wordt veiligheidscultuur ‘gemeten’? Wat kan RWS en wat kun jij als medewerker van zo’n audit verwachten? In deze sessie krijg je inzicht in de audit en is er ruimte voor interactie.

Deze sessie wordt verzorgd door: Taco Buissant des Amorie, lead auditor bij het Nederlands Certificatie Instituut.

In deze workshop wordt een uitleg gegeven over de werking van de MIR melding in TOPdesk. Zaken als: hoe werkt een MIR (deel)melding in TOPdesk, hoe kan een melding afgewezen worden, welke velden mogen er aangepast worden, worden hierbij toegelicht.
Daarna is er ruimte voor vragen.

Deze sessie wordt verzorgd door: Kim van Slooten en Thido Arts.

Webinar

Uitleg van PbD in een begrijpelijke taal voor alle RWS medewerkers om basiskennis op te doen.

Deze sessie wordt verzorgd door: Pierre Aussems en Mehmet Balta.

Interactieve sessie

In deze sessie nemen we je mee in de wereld van externe veiligheid. Wat is externe veiligheid precies? In hoeverre heb ik zelf te maken met externe veiligheid? En wat kan ik doen om mijn persoonlijke situatie veiliger te maken?

Deze sessie wordt verzorgd door: Frank Kriellaars en Ruben Polman

Webinar

2022 kenmerkte zich door een viermaal zo hoog aantal slachtoffers van scheepsongevallen als andere jaren. Het aantal ernstige netwerk verstoringen door aanvaringen met onze objecten neemt de laatste jaren toe.  In dit webinar hoort u hoe het risicogestuurd beleid voor nautische veiligheid is vormgegeven en welke acties voorzien zijn om de veiligheid op de vaarweg  te vergroten. Afgesloten wordt  met een workshop waarin ideeën en tips worden opgehaald om dit tot een succes te maken.

Deze sessie wordt verzorgd door: Timco van Brummelen.