E-learning

Geen tijd in je agenda voor een workshop? Doe dan een e-learning op een tijdstip dat jou uitkomt!
Enkele suggesties voor e-learnings op het gebied van veiligheid vind je hier.

Veiligheidsintroductie RWS (Nieuw)

Introductie
Rijkwaterstaat streeft naar een proactieve veiligheidscultuur. Om dit mogelijk te maken, is het mede van belang dat zowel onze eigen medewerkers en de medewerkers van onze opdrachtnemers kennis hebben van – en handelen conform de veiligheidshuisregels en veiligheidsgedragsregels.
Ook krijg je met deze e-learning inzicht in de grootste risico’s en gevaren die je loopt op het areaal en leert hoe deze beheerst kunnen worden. Deze e-learning is een verdieping op de Generieke Poort Instructie en zoomt in op de specifieke situatie bij Rijkswaterstaat.

Voorkennis
Generieke Poort Instructie (aanbevolen)

Na de e-learning volgt een toets. Heb je de toets succesvol afgerond, dan ontvang je een certificaat. 

Generieke Poort Instructie (GPI)

Introductie
Om veiligheid en veilig gedrag op bouwlocaties te vergroten en stimuleren moet iedereen die een bouwlocatie betreedt zich houden aan veiligheidsinstructies die voor iedereen gelden. Vooral dat laatste is belangrijk, omdat er zo meer duidelijkheid komt over het gewenste veiligheidsgedrag. Deze zogenaamde Generieke Poortinstructie (GPI) is per 1 april 2019 ingegaan heeft als doel Veiligheid en veilig gedrag op de bouwplaats vergroten en stimuleren. De GPI en geldt voor alle bouwlocaties van aannemers, onderaannemers, toeleveranciers, ingehuurde mensen en vertegenwoordigers van opdrachtgevers en ingenieursbureaus die zijn aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Zonder GPI geen toegang!

Doorlooptijd
30 minuten

E-learnings op het vlak van Cybersecurity

Let op: Dit is een link naar het RWS intranet.

Introductie
Cybersecurity omvat alle beveiligingsmaatregelen die men neemt om schade te voorkomen door een storing, uitval of misbruik van een informatiesysteem of computer. Ook worden maatregelen genomen om schade te beperken en/of herstellen als die toch is ontstaan. Voorbeelden van schade zijn dat men niet meer in een computersysteem kan komen wanneer men dat wil. Of dat de opgeslagen informatie bij anderen terecht komt of niet meer klopt. De maatregelen hebben te maken met processen in de organisatie, technologie en gedrag van mensen. Via de link vind je alle cybersecurity e-learnings op één plek!

Je bent nooit te oud om te leren, ook niet als het gaat om cybersecurity, vooral omdat dit echt alle terreinen van je leven raakt: zowel werk als privé. Dus ga lekker aan de slag met een van gave e-learning of training. En word cyberdeskundiger!

Privacy: E-learning AVG privacy IenW 1

Introductie
AVG staat voor: Algemene verordening gegevensbescherming. De AVG is sinds 25 mei 2018 van kracht en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).Als organisatie en als medewerker hebben we op allerlei manieren te maken met persoonsgegevens. Zodra je bezoek zich bij de balie aanmeldt, krijgen we al te maken met ‘verwerken van persoonsgegevens’, en daarop is de AVG van toepassing!

Na deze module:

 • ben je bekend met het belang van privacy en de rol van de privacywetgeving (AVG) in het algemeen en kun je dit plaatsen in de eigen werkzaamheden.
 • kun je herkennen wat persoonsgegevens zijn en welke typen persoonsgegevens er zijn.
 • ken je de belangrijkste rechten van betrokkenen onder de AVG.
 • ken je de binnen het ministerie afgesproken processen rond privacy.

  Doorlooptijd
  Je kunt de e-learning in je eigen tempo doorlopen en tussentijds terugkeren om verder te gaan. De gemiddelde tijd die het je kost om de e-learning te doorlopen is circa 1 uur.

  Privacy: E-learning AVG privacy IenW 2

  Introductie
  Deze module is een verdieping op de module ‘AVG IenW 1’. In deze module wordt dieper ingegaan op de bescherming van persoonsgegevens volgens de AVG. Ook bekijken we wat de betekenis daarvan is voor het werk van medewerkers van IenW, waarover afspraken tussen verschillende partijen dienen te worden gemaakt en hoe deze afspraken worden nageleefd.

  Doel
  Na deze module weet je:

  • wat het centrale AVG-beginsel ‘privacy by design’ inhoudt en wat het betekent voor de verwerking van persoonsgegevens.
  • wanneer en hoe je als verwerkingsverantwoordelijke een PIA moet uitvoeren.
  • welke gegevens in het verwerkingsregister moeten worden geregistreerd van iedere verwerking.
  • wanneer je volgens de AVG een organisatie verwerkingsverantwoordelijke noemt en wanneer een verwerker, en wat voor afspraken er tussen beide partijen moeten worden gemaakt.

  Voorkennis
  We adviseren je eerst de e-learningmodule ‘AVG IenW 1’ te volgen, voordat je deze tweede module start.

  Omgaan met agressie en geweld

  Introductie

  Rijkswaterstaat krijgt steeds meer te maken met agressie en/of ongewenst gedrag van de (vaar)weggebruiker.
  In deze e-learning leer je hoe je snel en adequaat handelt! Leer je hoe je een situatie kunt de-escaleren waardoor de agressie, weerstand of ongewenst gedrag bij de ander terugloopt

  VCA-VOL (digiboek)

  Introductie
  Welkom bij het digiboek VOL-VCA! Het behalen van het erkende VOL-VCA diploma is verplicht voor projectleiders, projectmedewerkers en bezoekers op bouwlocaties, weginspecteurs en de leidinggevenden en technisch inspecteurs van de Rijksrederij. 
  Als voorbereiding op het VOL-VCA examen kun je kiezen uit een digiboek of uit een klassikale training. Je kiest zelf de leervorm die bij jou past.

  Doel
  Het vergroten van het veiligheidsbewustzijn. Medewerkers zijn zich bewust van hun specifieke rol als vertegenwoordiger van de opdrachtgever met betrekking tot veiligheid op de bouwprojecten van RWS.
  Medewerkers worden voorbereid op het herkennen van de belangrijkste veiligheidsrisico’s die op een bouwlocatie kunnen voorkomen en weten welke maatregelen nodig zijn om risico’s te beheersen, hier actief vragen over te stellen en bevindingen op juiste wijze terugkoppelen binnen eigen organisatie en de naar de aannemer.

  Examen
  De VOL-VCA opleiding wordt afgerond met een officieel erkend VOL-VCA examen (dit is niet het proefexamen). Voorafgaand aan het volgen van het digiboek dien je je hiervoor aan te melden via de examenkalender. Tijdens het aanmelden kies je het gewenste inloopmoment en locatie. Het examen maak je met behulp van CBT (computer based testing). Je krijgt 70 vragen. Je hebt maximaal 1 uur en 15 minuten de tijd hebt de vragen te beantwoorden. Je bent geslaagd wanneer je 65% van de vragen goed beantwoord hebt.

  Voorafgaand aan het examen dien je een geldig legitimatiebewijs mee te nemen (ID kaart, rijbewijs of paspoort). Let op! een rijkspas is geen geldig ID bewijs.

  Na het afronden van het VOL-VCA examen hoor je direct of je geslaagd bent.

  Doorlooptijd
  De studiebelasting als voorbereiding op het VOL-VCA examen is ongeveer 12-16 uur. De voorbereiding kun je het best verdelen over een langere periode. 
  Bijvoorbeeld een periode van 4 tot 6 weken. Afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare tijd kun je een kortere of een langere voorbereidingsperiode nemen.

  Speel de online privacy en cybersecurity escaperoom met je collega's! - Plein IenW

  Introductie
  In deze virtuele AVG escaperoom vergroot je spelenderwijs met je collega’s je kennis op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Deze online escaperoom kun je vanuit huis spelen, maar ook op kantoor. Tijdens het spelen van de game leer je wat er nodig is om veilig te werken met (privacy)gevoelige informatie.

  Praktische informatie
  Speel samen in een groepje van circa 4 personen via Teams . Of speel het digitaal op kantoor en ga gezamenlijk achter één pc zitten.
  Je hebt geen inhoudelijke of technische voorkennis nodig.
  Het spelen van de online escaperoom duurt gemiddeld 30-60 minuten.

  Mail awarenessIB@rws.nl voor een toegangscode voor de escaperoom. Je hebt één toegangscode per groep nodig. Vermeld daarbij ook jullie teamnaam.

  Speel samen met je collega's het Databoss privacy kaartspel - Plein IenW

  Introductie
  Speel samen met je collega’s het Databoss privacy kaartspel
  Bij RWS werken we allemaal met persoonsgegevens. Daardoor hebben we tijdens ons werk ook met privacy wet- en regelgeving (AVG) te maken. Het spel Databoss is speciaal bedacht om samen met collega’s op een leuke manier meer te leren privacy. De opgedane kennis kun je vervolgens meteen toepassen in je werk.